Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ÁSZF

 

 1. Bevezető rendelkezések
  A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Loveyoga Óbuda Jógastúdió és Egészségközpont (a továbbiakban: Szolgáltató) jógaóráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a jógaközpont szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.
 • A Szolgáltató adatai
  Cégnév: Loveyoga Nonprofit Kft.
  Székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi köz 4/b
  Adószám: 26557643-1-41
  Cégjegyzék szám: 01-09-331977
 • A Szolgáltató telephelye:
  1037 Budapest, Kunigunda útja 18., II. emelet 2.
 1. Részvételi feltételek

A www.loveyoga.hu weboldalon a Szolgáltató jógaóráin való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A jógaórákra való jelentkezésre a www.loveyoga.hu/orarend oldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. Ajándékutalvány (voucher) birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jógaóráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Jógaóráinkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk.

A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

 

3. A jógaórára történő jelentkezés menete:

I. A jelentkező a www.loveyoga.hu/orarend oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik. Szolgáltató az alábbi jogi személyt mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

A cég rövidített elnevezése: MotiBro Kft.

A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég székhelye: 4482 Kótaj, Kert u. 1.

Cégjegyzékszám: 15-09-084077

Adószám: 25852419-1-15

Képviselő: Huncsik Péter

Email: hello@motibro.com

Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

II. A jelentkező az adatfeldolgozó rendszerben a megfelelő bérlet kiválasztását követően bankkártyával tud fizetni.
III. Az adatfeldolgozó rendszer a bérletvásárlás véglegesítéséről automatikus levelet küld.
IV. Jelentkező a jógastúdióban személyesen is válthat bérletet, melynek ellenértékét készpénzzel, bankkártyával vagy SZÉP kártyával egyenlítheti ki.
V. Jelentkező átutalással is kiegyenlítheti a bérletek, illetve a tanfolyamok ellenértékét.
Szolgáltató bankszámla száma: 11703006-25963069

4. A jógaórák menete
A jógaórák általában 60-90 perc időtartamúak, célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a jógaóra meghosszabbítására, a gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.
A résztvevő saját hibájából vagy a jógaórák más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

5. Eszközök
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógaórákon saját eszközt használhatnak, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

6. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

7. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.
A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

8. Fizetés módja

a) Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott bérlet ellenértékét banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a bérlet regisztrációja a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a bérlet ellenértéke jóváírására legkésőbb az első használat időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.
A banki átutalás adatai:
Cégnév: Loveyoga Nonprofit Kft
Bankszámlaszám: 11703006-25963069
Bank neve: OTP Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a megvásárolni kívánt bérlet típusát (pl. 10 alkalmas) feltüntetni.

b) Készpénzes fizetés
A bérletek ellenértékének készpénzes teljesítésére a jógastúdióban van lehetőség, nyitvatartási időben.

c) Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül
A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Online bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, a Barion rendszerén keresztül.
Szolgáltató a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.
A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9. Részvételi szabályok
A jógaórákon való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógaórákon való részvételből az AUM Jógaközpont képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógaórákon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a jógaóra menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógaórán való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

10. Jógaórák elmaradása, módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A jógaórák esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az adott jógaóra előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. A bérletekből csak abban az esetben kerül levonásra alkalom, ha a kurzus megtartásra kerül.

11. Árak
Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megvásárolt bérletekre.
A bérletárak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

12. Lejárati határidők, bérletátruházás

a) A bérletek lejárati határideje megtalálható a www.loveyoga.hu/arak oldalon. A lejárati határidőt onnantól számítjuk, hogy résztvevő az adott bérlettel részt vett az első online vagy offline jógaórán.
b) A bérletek megvásárlásától számított 3 hónapon belül aktiválni kell a bérletet, azaz a bérlet első alkalmát be kell regisztrálni egy online vagy offline jógaórára.
c) A bérletek névre szólóak és nem átruházhatók.

13. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy a regisztrációs rendszerbőls törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

 

Budapest, 2020.11.10.

X